Historie

historie

Počátky strojírenské výroby v Kolíně jsou datovány kolem roku 1920, kdy zde vznikl závod pod názvem "SPECIÁL" Proft a spol. zaměřený na přesné nástroje pro kovoprůmysl.

Ještě během 2.světové války a v poválečném období byl název závodu několikrát změněn a posledním a v širokém okolí známým názvem ze 60. let je Kolínská nástrojárna, výrobní družstvo. Ani po změnách názvů, vlastníků a rozdělení závodu do několika provozoven se zaměření na strojírenskou výrobu nezměnilo. V průběhu několika desetiletí se zde tedy vyrábělo nářadí pro opravu lokomotiv a železničních vagónů, závitořezné nástroje, výstružníky, frézy a různé speciální nástroje na zakázku. Bohatá historie s dlouholetou tradicí strojírenské výroby je pro nás studnicí zkušeností a základním kamenem pro další budoucí rozvoj.

Současnost

Po vstupu tuzemského investora začátkem roku 2003 byl zahájen rozsáhlý investiční a rozvojový projekt s cílem rozšířit oblast výroby nástrojů na zpracování plechu a přípravků a přesných strojních dílů.

Základem pro úspěšnou realizaci tohoto projektu je dlouholetá zkušenost klíčových pracovníků firmy spojená s velmi dobrým jménem mezi stávajícími obchodními partnery. Od roku 2010 jsme začali systematicky obnovovat strojní a technologické vybavení a postupně jsme začali rozšiřovat naše výrobní a technologické možnosti směrem do sklářského průmyslu. Výroba a konstrukce forem na sklo tvoří v současné době nosný program naší firmy. Plánované investice do rozšíření a obnovy strojního parku a současně i do rozvoje lidských zdrojů kontinuálně doplňují a posilují výrobní možnosti naší firmy.

V rámci tohoto rozvojového projektu se naše firma zaměřuje na dva hlavní obory činnosti:

  • > Konstrukce a výroba forem na sklo
  • > Sériová CNC výroba přesných strojních dílů, výroba nástrojů a přípravků
  • > Ve firmě je v současné době zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti podle normy ISO 9001 / 2001.
  • > Certifikaci provedla firma LL-C.
Present